Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

Homo-ouders van draagmoeder-kind

Ik voel aan dat ik met dit standpunt veel vijanden ga maken. Misschien dat ik over enkele dagen mijn blog beter sluit.

Ik schrijf dit naar aanleiding van het bericht bij een collega (Lacquemant) over een homo-paar dat al twee jaar tevergeefs wacht op een kind dat één van de twee mannen “verwekt” heeft bij een buitenlandse draagmoeder. Ik had hierover al lopen nadenken sedert de berichten over het ouderschap van Elton John en partner, wat bij mij bedenkingen opriep in de aard van “dit kind werd gemaakt omwille van de ouders, niet omwille van zichzelf”.

Ik heb namelijk weinig sympathie voor het systeem van draagmoederkinderen. Ik wik mijn woorden: het “systeem van” draagmoederkinderen. Ik houd van kinderen, hoe ze ook gemaakt zijn, en vind dat kinderen recht hebben op een warme, liefdevolle omgeving om op te groeien. Bij de toewijzing van weeskinderen aan andere volwassenen, of bij de toewijzing van een kind aan een van de twee ouders bij een echtscheiding, moet het belang van het kind voorop staan. Niet het belang van het koppel. Het is het kind dat recht heeft op de liefde.

Ik keer deze stelling niet om. Ik zeg niet: “de liefde van twee volwassenen heeft recht op een kind”.

Volwassenen hebben geen recht op het hebben van kinderen. Ook hetero-koppels niet. Als zij seks hebben met elkaar en er komen geen kinderen van, dan heeft niemand hen onrecht aangedaan. Dan is het bij hen maar net zo als bij holebi-koppels. En bij het toewijzen van (wees-)kinderen aan wens-koppels mogen holebi’s zeker niet achtergesteld worden tegenover hetero’s.

De volwassenen hebben geen absoluut recht op kinderen dat ze met elk beschikbaar middel (zoals medische kunstgrepen) kunnen laten gelden.

Ik herinner me de zaak van het Belgische hetero-stel, dat een door de man bevruchte eicel van de vrouw liet dragen door een Nederlandse draagmoeder. Na de geboorte weigerde de moeder het kind af te staan aan de Belgische verwekkers en de rechter oordeelde in het belang van het kind, zonder rekening te houden met de economische rechten van het Belgische echtpaar. Er was een geschreven akkoord, en genetisch was het kind 100 percent “van hen”. Toch oordeelde de rechter dat de band die het kind door de geboorte had met de draagmoeder en de band die verder ontstaan was door de tijd die verstreken was na de geboorte, belangrijker waren. De rechter oordeelde dat het kind recht had op ouders, niet dat de biologische ouders recht hadden op het kind.

In het algemeen durf ik te stellen dat volwassenen geen (afdwingbaar) recht hebben op kinderen, maar dat kinderen wel een afdwingbaar recht hebben op liefdevolle en zorgzame volwassenen.

Ik vind draagmoederschap een uiting van het egocentrisme van twee volwassenen. Kinderen in functie van de relatie van de ouders. Terwijl het moet zijn: ouders in functie van de kinderen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , ,

Strijdperk voor homorechten : Oeganda

In Oeganda is homoseks strafbaar. Terwijl de strafbaarheid in veel landen in de laatste 50 jaar geleidelijk teruggeschroefd werd en de discriminatie tussen homoseksuele en heteroseksuele betrekkingen in sommige landen reeds weggewerkt werd tot in het burgerlijke huwelijk, is dat in veel arme landen waar de kerk een grote greep heeft op de samenleving niet gebeurd.

In 2009 werd in Oeganda zelfs een ontwerp van anti-homoseksuele wet ingediend, die de strafbare handelingen zou uitbreiden en de straf verhogen. Voor “aggravated” homoseksualiteit, wat slaat op verkrachting (seks met -18 jarigen) en “serial offenses” of homoseksuele hardnekkigheid, zou volgens de nieuwe wet de doodstraf mogelijk zijn, maar ook seksueel actieve HIV-positieve personen zouden ter dood gebracht kunnen worden.

Verdedigers van de wet stelden dat homoseksualiteit on-Afrikaans is en een importproduct uit decadente Westerse beschavingen. De homo’s zijn de incarnatie van de duivel en zouden andermans kinderen misleiden omdat ze er zelf geen hebben.

De wet is in mei 2010 onder internationale druk afgevoerd. Maar in het land is homoseksualiteit ondertussen wel een veelbesproken thema – vooral in negatieve zin – , en tegen burgermilities die de homo’s aanpakken in de zin van de voorgestelde wet, wordt niet of nauwelijks opgetreden. Een lokale tabloid publiceerde een lijst van bekende homo’s. De verdere publicatie werd, eveneens onder internationale druk, verboden maar ondertussen zijn wel reeds op de lijst voorkomende personen vermoord.

De homofobe golf van het afgelopen jaar heeft aanwijsbaar zijn oorsprong in de culturele oorlog die woedt in de Verenigde Staten. Conservatieve christelijke missionarissen die terrein verliezen in eigen land, richten hun pijlen op dit Oost-Afrikaanse land, op Kenia en op Nigeria. Hun evangelisatie, met sterke anti-homoseksuele accenten, heeft vooral op dat punt weerklank gevonden. De indiener van het wetsontwerp is een prominent lid van “The Family”, een christelijke fundamentalistische beweging met sterke banden met de Amerikaanse evangelische beweging.

Verleden week woensdag werd David Kato, een van de leiders van Sexual Minorities Uganda (SMUG), vermoord met stokslagen. De New York Times belicht de misdaad, het slachtoffer, de medeplichtige Oegandese krant en de connecties met de Amerikaanse kerken.

De media lieten zien hoe op de begrafenis van David Kato relletjes uitbraken na een toespraak van de geestelijke:

“The world has gone crazy,”  riep de priester door de microfoon.

“De mensen keren zich af van de Heilige Schrift. Ze moeten terugkeren. Ze moeten stoppen met deze praktijken. Een man mag niet een andere man beminnen.”

Homo-activisten die T-shirts droegen met de foto van Kato erop geprint, en met mouwen in de holibi-vlag, bestormden daarop de kansel en grepen de microfoon.

“It is ungodly,”  riep de priester nog, voor hij uit het zicht van de camera’s verdween.

“ONLY GOD CAN JUDGE US”

Een vrouwelijke activiste begon dan te roepen van op de kansel. “Who are you to judge others? We have not come to fight. You are not the judge of us. As long as he’s gone to God his creator, who are we to judge Kato?”

Er brak een waar gevecht uit toen anderen uit het dorp de priester begonnen te verdedigen. Ze namen de priester mee naar het huis van Kato’s vader. De dorpelingen weigerden het lijk van Kato te begraven, waarop een groep van Kato’s vrienden de kist wegbrachten en die zelf begroeven. Bij de eigenlijke begrafenis waren nog een 100-tal personen aanwezig, van de 300 die naar de kerkdienst waren gekomen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , ,

Het opperhoofd met een probleem

Buffalo Hump (ca 1800 – 1870) was een opperhoofd van Comanche indianen in Noord-Amerika, die oorlog voerden met het leger van blanken. De legerleiding behandelde hem met respect. De Indiaanse opperhoofden waren “sereen en waardig”:

The pure unadulterated picture of a North American Indian, who, unlike the rest of his tribe, scorned every form of European dress. His body naked, a buffalo robe around his loins, brass rings on his arms, a string of beads around his neck, and with his long, coarse black hair hanging down, he sat there with the serious facial expression of the North American Indian which seems to be apathetic to the European. He attracted our special attention because he had distinguished himself through great daring and bravery in expeditions against the Texas frontier which he had engaged in times past. (Wikipedia)

De indiaanse naam van Buffalo Hump was Po-cha-na-quar-hip en dit betekent “erectie die niet wil weggaan”.

Filed under: Denk, , , ,

Meer drinken en meer trainen

De wetenschap heeft er nog geen sluitende verklaring voor, maar onderzoek wijst uit dat mensen die meer drinken meestal ook langer en intensiever trainen.

“Drinking is associated with a 10.1 percentage point increase in the probability of exercising vigorously,” zegt het rapport dat gepubliceerd werd in The American Journal of Health Promotion. “Heavy drinkers exercise about 10 more minutes per week than current moderate drinkers and about 20 more minutes per week than current abstainers.” Bovendien, “an extra episode of binge drinking increases the number of minutes of total and vigorous physical activity per week for both women and men.”

De onderzoekers willen nu de hypotheze onderzoeken

  • dat mensen bewust meer gaan oefenen omdat ze weten dat ze de calorieën moeten verbranden,
  • dat zowel zware drinkers als fitness-beesten aangetrokken worden tot een “sensation-taking lifestyle,”
  • dat zowel trainen als drinken in de hersenen hetzelfde soort gevoel van voldoening opwekken.

In ieder geval kunt u de volgende keer dat u aangesproken wordt op uw overmatig drinken, aanvoeren dat u dat nodig hebt om in vorm te blijven.

(Bron: New York Times)

Filed under: Denk, , ,

Pauske doet het wéér

Ill: Petar Pismestrovic (NRC.nl)

Enkele dagen voor kerstmis heeft de paus zijn directe omgeving van prelaten en kardinalen gerustgesteld dat hij al die heisa rond misbruiken in de kerk wat overtrokken vindt. Volgens hem vond men wat priesters vroeger deden met jongeren en kinderen – en hij spreekt over 30 tot 40 jaar geleden – niet meer dan normaal. “In de 70-iger jaren bestonden er theorieën volgens dewelke pedofilie volledig in overeenstemming was met de waardigheid van de man en zelfs van het kind,” zei de paus. De onthullingen over misbruik in 2010, hebben daarentegen “een moeilijk te vatten dimensie bereikt en de kerk vernederd.”

Blijkbaar is het tot de kerkvorst, die de 70-iger jaren bij volle verstand meegemaakt heeft, nooit goed doorgedrongen wat er toen gebeurd is. Inderdaad is toen de “seksuele revolutie”” gepredikt in een wereld die nog vol taboe’s zat. Seks moest volgens de opstandige jongeren van toen (mei 68 en Woodstock) in de eerste plaats gericht zijn op genieten en geluk beleven. Kinderen verwekken was van ondergeschikt belang. Masturberen mocht plots weer, homoseks was niets om zich voor te schamen, en getrouwde mensen bij wie de vlam gedoofd was, begonnen uit de echt te scheiden.

De katholieke kerk doorstond te midden van al dat gewoel twee grote crisissen : massaal verlieten priesters en kloosterlingen het instituut om te trouwen met hun geheime liefdes, en de gewone mensen pikten het niet meer dat de clerus hun kinderen misbruikte in de pastorie, in de sacristie (misdienaars), in de jeugdbeweging en in de internaten. Dàt was eind jaren 60, begin jaren 70. Massaal werden kind-geile pastoors overgeplaatst naar andere parochies, weggehaald bij jeugdbewegingen, naar de verre missies gestuurd, enzovoort. Dàt heeft Ratzinger meegemaakt en mee georganiseerd. Waar zevert die man over? Stuur hem het rapport Adriaenssens op.

Commentaar op deze uitspraken vanwege The New Civil Rights Movement:

It’s important to remember that this is the Pope who has declared that laws which legalize same-sex marriage “contribute to the weakening of the principles of natural law,” and to “confusion about society’s values,” and claimed that same-sex marriage “attacks” the “endangered species” that is mankind. Even before he was elected Pope, knew of the pedophile priest sex abuse scandal, yet did not act.

This is also the same pope presiding over a Vatican that has said the Vatican was being treated like Holocaust victims, and blamed homosexuality and Jews on the Catholic Church’s international pedophilia scandal.

Meer over Kerk en seksualiteit

Filed under: Denk, Gay, homo, , , ,

De Belgische oorlog is begonnen

(klik voor een grotere versie)

Volgens fotograaf Alexis McDrew, die werkt voor het weekblad Paris Match, is de splitsing van België bijna een feit.

Een van de modellen die in de montage voorkomen

Filed under: Denk, , , ,

Priesterambt ziet zwart van de homo’s

Compositie van de Amerikaanse fotograaf David LaChapelle

De Duitse theoloog David Berger, die voordien alleen boeken publiceerde over “thomistische wijsbegeerte”, heeft nu een potentiële bestseller op de markt, waarin hij onomwonden beweert dat er veel meer priesters homo zijn dan verhoudingsgewijs in de rest van de maatschappij.

In zijn nieuwe boek “Der heilige Schein: als schwuler Theologe in der katholischen Kirche” (de heilige schijn: als homoseksuele theoloog in de katholieke kerk) zegt hij het onomwonden.

“De grootste tegenstand tegen homoseksualiteit komt vooral van die geestelijken die hun eigen homoseksualiteit onderdrukken”.

Hij neemt ons – in het Duits – mee naar een geheime wereld, zwanger van wierook en plechtige gewaden, “zwoel” van het slechte geweten voor het systematisch toedekken van pijnlijke geheimen en van chantage, waardoor een kerk ontstaat van trouwe, absoluut gehoorzame conservatieve geestelijken. Tegelijkertijd groeit onder deze geestelijken de psychose.

Op de flaptekst staat dat dit boek de sleutel is tot de schandalen van de rooms-katholieke kerk, en dat is bijna een understatement. Het boek biedt de sleutel tot het pontificaat (of in lekentaal: de regeerperiode) van paus Ratzinger. Het boek toont zeer overtuigend aan dat deze kerk onder deze paus op weg is om een anti-modern getto te worden. Deze legislatuur stuurt steeds meer aan op het vormen van een fundamentalistische sekte. In België is dat zeker zo onder Léonard.

David Berger is niet de eerste die in een boek schrijft over homoseksualiteit bij de clerus. In 1988 was er al een Duitse vrouwelijke theologe, Uta Ranke-Heinemann, die hetzelfde beweerde in “Eunuchen für das Himmelreich” (eunuchen voor het hemelse rijk). David Berger – zelf afkomstig van Keulen – geeft een actuele kijk, met de spotlight op deze Duitse paus.

Meer over dit onderwerp

Pater moet zwijgen van de paus

Flashmob van homo's in Barcelona

Bisschop Spong tegen discrimineren

Kerkvlucht in Finland

çavaria reageert op Léonard

Expositie hekelt misbruik in de kerk

Bisschop Robinson: Religion Kills

Bart Moeyaert tegen Léonard

Misbruik en celibaat

Gaydar voor de paus

Religieuze opleidingskampen

Homo's die priester worden

Romeinse homo-priesters

Kardinaal Newman en zijn levensgezel

Bacha bazi jongens in Vlaanderen

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , , , , , , ,

Bekend gevoel?

dat "the morning after" gevoel

Filed under: Denk,

Waarom moet de kerststal weg?

Het refreintje is “we can’t have Nativity scenes” (weg met de kerststalletjes). Waarom moeten ze weg, als we tegenover alles verdraagzaam zijn?

op de eerste winterdag
leerde mij mijn leraar:
“doe de kerststal weg”

op de tweede winterdag
leerde mij mijn leraar:
“Suzy heeft twee mamma’s
maar doe de kerststal weg”

op de derde winterdag
leerde mij mijn leraar:
“Islam is vredevol,
Suzy heeft twee mamma’s
maar doe de kerststal weg”

op de vierde winterdag
leerde mij mijn leraar:
“Het leger is iets slechts
Islam is vredevol,
Suzy heeft twee mamma’s
maar doe de kerststal weg”

op de vijfde winterdag
leerde mij mijn leraar:
“DI – VER – SITEIT
Leger = slecht
Islam = goed,
Suzy heeft twee mamma’s
maar doe de kerststal weg”

op de twaalfde winterdag
leerde mij mijn leraar:
“geweren zijn niet nodig
Ga de planeet redden
zwijg over God,
de rechter doet zijn werk
van kribbe tot graf
goed of kwaad, al gelijk
verdraagzaam voor de andere
DI – VER – SITEIT
Leger = slecht
Islam = goed,
Suzy heeft twee mamma’s
maar doe de kerststal weg”

Filed under: Denk, , , ,

“Emo muziek veroorzaakt genetische verwarring”

Jongen, meisje? Genetische verwarring door emo?

De politie van Jerevan, hoofdstad van Armenië, heeft gewaarschuwd voor de schadelijke effecten van emo-muziek, naar aanleiding van de zelfmoord van een 15-jarige emo-scholier. Volgens de politie-chef zal emo-muziek op termijn een generatie van “mutanten” voortbrengen. Hij gaf hierover meer uitleg, en zei onder meer dat emo-muziek een invloed heeft op onze genen, die erdoor in verwarring geraken.

Er is geen wet die de mensen verbiedt om emo’s te zijn, maar de politie laat er weinig twijfel over bestaan dat hun geduld tegenover emo fans op geraakt. In een interview met de krant “Hraparak” noemt de Armeense Politiechef Sargsian emo’s gevaarlijk omdat ze onze genetische voorraad verstoren. “Ik hou niet van emo’s, laat dat duidelijk zijn. Ik mag ze helemaal niet. Ik begrijp ze niet en ik aanvaard ze niet,” zei Sargsian.

Het wordt dus tijd dat de Armeense wetenschappers op grote schaal muizen blootstellen aan punk-derivaten zoals  Fall Out Boy, Blink-182 of  The Dashboard Confessional en nagaat welke invloed deze rock/pop-die-zweeft-op-vrouwelijke-hormonen, met zachte hoge jongensstemmen, heeft op het seksueel gedrag van de beestjes.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , ,