Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

De misdienaar die het zelf wilde

Het was in de zestiger jaren. Mijn vader moest een tweede baantje nemen om rond te komen, en dat was in de lokale bioscoop die eigendom was van de parochie. Mijn moeder deed de kassa en ik verkocht snoep tijdens de pauze. Mijn vader was diep godsdienstig. Op de dag dat de blikken met de filmrollen arriveerden knipte hij alle passages uit de film waarin een kus te zien was, of zelfs maar het beeld van een slaapkamer. Hij wist het niet maar meestal zat ik beneden in de zaal mee te kijken naar de onversneden versie. Ik moest daarna de projectiekamer opvegen. Ik bewaarde zorgvuldig de weggeknipte stripjes en in mijn slaapkamer hield ik ze dan weer tegen het licht. Echte Cinema Paradiso.

De ouders konden in volle vertrouwen hun kinderen naar de bioscoop sturen. Voor het begin van de film ging een priester voor het doek staan om ons 10 weesgegroetjes te laten opzeggen. De kerk was het centrum van ons leven en ik was de leider van de misdienaars. We hadden allemaal een kaart waarop de priester iedere keer zijn paraaf zette wanneer we een mis gediend hadden. Als we 20 parafen verzameld hadden kregen we een prijs: snoep, of een voetbal. Als je op zondag niet naar de mis ging, mocht je niet mee voetballen of op het sportveld komen.

Nog voor ik wist hoe seks eraan toe ging, wist ik al dat het een zonde was. Ik biechtte het voortdurend. Er waren 7 priesters in de parochie en ik ging om beurt bij een andere biechten, zodat het niet opviel dat ik steeds maar seks misdaan had. Ik zei altijd dat ik slechte dingen gedaan had achter mijn moeders rug.

Het begon toen een andere misdienaar van mijn leeftijd me meenam naar een kamer in het jongerenlokaal. Hij legde mijn hand op zijn lul en leerde me hoe ik het moest doen. Ik hield ervan en ik wilde het iedere keer doen als het kon. Al gauw waren er nog andere misdienaars in onze groep. Onze katholieke activiteiten liepen meestal uit op dit soort van pretjes tot op een dag, toen een van de grotere jongens begon te spuiten en iedereen doodsbang werd van wat er gebeurd was.

Toen ik een jaar of tien was zat ik een keer in de bioscoopzaal op de achterste rij en een van de priesters zat naast mij. Hij was de jongste van de zeven, misschien 25 of 30 jaar oud, en hij moest toezicht houden. De andere misdienaars zaten verspreid in de zaal. Ik voelde zijn knie tegen mijn been. Ik trok mijn been niet terug. Het gaf een erg lekker gevoel, heel de film lang. De week daarop weer van dat, alleen drukte ik wat harder. Ik begon tegen hem aan te leunen. (Lees verder)

Filed under: Gay, homo, , , ,

Strijdperk voor homorechten : Oeganda

In Oeganda is homoseks strafbaar. Terwijl de strafbaarheid in veel landen in de laatste 50 jaar geleidelijk teruggeschroefd werd en de discriminatie tussen homoseksuele en heteroseksuele betrekkingen in sommige landen reeds weggewerkt werd tot in het burgerlijke huwelijk, is dat in veel arme landen waar de kerk een grote greep heeft op de samenleving niet gebeurd.

In 2009 werd in Oeganda zelfs een ontwerp van anti-homoseksuele wet ingediend, die de strafbare handelingen zou uitbreiden en de straf verhogen. Voor “aggravated” homoseksualiteit, wat slaat op verkrachting (seks met -18 jarigen) en “serial offenses” of homoseksuele hardnekkigheid, zou volgens de nieuwe wet de doodstraf mogelijk zijn, maar ook seksueel actieve HIV-positieve personen zouden ter dood gebracht kunnen worden.

Verdedigers van de wet stelden dat homoseksualiteit on-Afrikaans is en een importproduct uit decadente Westerse beschavingen. De homo’s zijn de incarnatie van de duivel en zouden andermans kinderen misleiden omdat ze er zelf geen hebben.

De wet is in mei 2010 onder internationale druk afgevoerd. Maar in het land is homoseksualiteit ondertussen wel een veelbesproken thema – vooral in negatieve zin – , en tegen burgermilities die de homo’s aanpakken in de zin van de voorgestelde wet, wordt niet of nauwelijks opgetreden. Een lokale tabloid publiceerde een lijst van bekende homo’s. De verdere publicatie werd, eveneens onder internationale druk, verboden maar ondertussen zijn wel reeds op de lijst voorkomende personen vermoord.

De homofobe golf van het afgelopen jaar heeft aanwijsbaar zijn oorsprong in de culturele oorlog die woedt in de Verenigde Staten. Conservatieve christelijke missionarissen die terrein verliezen in eigen land, richten hun pijlen op dit Oost-Afrikaanse land, op Kenia en op Nigeria. Hun evangelisatie, met sterke anti-homoseksuele accenten, heeft vooral op dat punt weerklank gevonden. De indiener van het wetsontwerp is een prominent lid van “The Family”, een christelijke fundamentalistische beweging met sterke banden met de Amerikaanse evangelische beweging.

Verleden week woensdag werd David Kato, een van de leiders van Sexual Minorities Uganda (SMUG), vermoord met stokslagen. De New York Times belicht de misdaad, het slachtoffer, de medeplichtige Oegandese krant en de connecties met de Amerikaanse kerken.

De media lieten zien hoe op de begrafenis van David Kato relletjes uitbraken na een toespraak van de geestelijke:

“The world has gone crazy,”  riep de priester door de microfoon.

“De mensen keren zich af van de Heilige Schrift. Ze moeten terugkeren. Ze moeten stoppen met deze praktijken. Een man mag niet een andere man beminnen.”

Homo-activisten die T-shirts droegen met de foto van Kato erop geprint, en met mouwen in de holibi-vlag, bestormden daarop de kansel en grepen de microfoon.

“It is ungodly,”  riep de priester nog, voor hij uit het zicht van de camera’s verdween.

“ONLY GOD CAN JUDGE US”

Een vrouwelijke activiste begon dan te roepen van op de kansel. “Who are you to judge others? We have not come to fight. You are not the judge of us. As long as he’s gone to God his creator, who are we to judge Kato?”

Er brak een waar gevecht uit toen anderen uit het dorp de priester begonnen te verdedigen. Ze namen de priester mee naar het huis van Kato’s vader. De dorpelingen weigerden het lijk van Kato te begraven, waarop een groep van Kato’s vrienden de kist wegbrachten en die zelf begroeven. Bij de eigenlijke begrafenis waren nog een 100-tal personen aanwezig, van de 300 die naar de kerkdienst waren gekomen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , ,

Do ask, do tell, but don’t do.

De praktijk om holebi-jongeren naar een therapeut te sturen, is ook in de VS aan het verdwijnen

Acceptatie van homoseksualiteit is in de Amerikaanse samenleving een proces dat zich langzaam afwikkelt. En een proces waarbij veel meer mensen deelnemen aan de publieke discussie dan in Europa. Toen hier de openstelling van het burgerlijk huwelijk gestemd werd door Kamer en Senaat, kwamen de holebi’s niet dansend op straat om daar dan oog in oog te staan met conservatief-kerkelijke hordes, gewapend met wijwater en spandoeken om de duivel te bestrijden. In Amerika wel.

Het gaat dan ook wat langzamer. Er zijn in de States nog maar weinig wetten die homo’s beschermen tegen ontslag wegens hun geaardheid. En de mogelijkheid om partnerships wettelijk te registreren bestaat zelfs nog lang niet in elke deelstaat. Er is bovendien nog een groot deel van de bevolking dat openlijk homoseksualiteit bestrijdt, terwijl dit hier echt wel beperkt is tot een klein deel van de generatie die nu aan het verdwijnen is en waartoe onder meer Léonard behoort.

Het discours van de tegenstanders was tot voor kort dat niemand homoseksueel hoeft te zijn, dat het echt wel een keuze is. Daar werden boeken over gepubliceerd en er ontstond een bloeiend handeltje in “ex-gay” therapieën, die jongeren die tegenover hun christelijke ouders uit de kast kwamen, op de kortste keren wel zouden genezen.

Het handeltje is ondertussen doodgebloed omdat er te weinig positieve resultaten geboekt werden. Bovendien zijn de psychologen die hiervoor een wetenschappelijke onderbouwing probeerden te leveren, publiek belachelijk gemaakt.

Dan heeft de anti-gay beweging het maar over een andere boeg gegooid. Het kernwoord is nu : seksuele onthouding.

Het komt erop neer dat God inderdaad ook homoseksuelen geschapen heeft, maar niet bedoeld heeft dat ze ook met elkaar seks zouden hebben:

It goes something like this: God made homosexuals but demands they abstain from the homosexual lifestyle. Please help us minister to the wretched Gays and Lesbians whom god has afflicted with homosexuality by generously offering a tax deductible love gift at our Sunday service. Your charitable offerings will allow our generals in faith to combat the wicked sin of homosexuality by commanding Gays and Lesbians to abstain from the immoral homosexual lifestyle which of course leads to nothing but depression and death.

De kerken vragen dus aan de kerkgangers (financiële) steun voor hun ontradingsbeleid. In hetzelfde kader past dan wel een uitspraak zoals die van Léonard, dat homo’s die het met elkaar doen en en passant een dodelijke ziekte oplopen, het niet meer dan verdiend hebben. (Lees verder)

Filed under: Gay, homo, , , , , , , ,

Blote studenten onteren Goede Week

de kalender is op 300 exemplaren verspreid en mag niet meer bijgedrukt worden

Naar katholieke normen smaakloze Spaanse studenten hebben een kalender laten maken met taferelen uit la Semana Santa (de “goede week”, de week voor Pasen). Hij werd op (ocharme) 300 exemplaren verspreid tegen 10 euro per stuk en tegen de tijd dat het protest van de bisschop via de pers verspreid geraakte, waren alle exemplaren verkocht.

Het kruis van de passie verbergt op de meeste foto’s nauwelijks het zwembroekje dat de mooie Spaanse studenten tijdens de foto shoot aangehouden hebben. Op enkele foto’s zijn leden van de katholieke jongerenvereniging “Cofradía de Davallament” (broederschap van de kruisafneming) te zien zonder ondergoed maar dan alleen in achteraanzicht.

De “broederschap” is een groep studenten die elk jaar in een soort Heilige Bloedprocessie dergelijke taferelen uitbeelden – maar dan mét kleren aan. De stunt met de kalender wilden ze uithalen om de twintigste verjaardag van hun vereniging te vieren.

Op Radio Cristiandad (La Voz de la Tradición Católica) wordt direct gesproken van homoseksuele erotiek (tja, er zijn inderdaad alleen jongens, maar “erotiek” is er niet te zien – en dan nog).

(Op de site “levante-emv” staat een video met meer beelden van de kalender)

Filed under: Gay, homo, , , , ,

Pauske doet het wéér

Ill: Petar Pismestrovic (NRC.nl)

Enkele dagen voor kerstmis heeft de paus zijn directe omgeving van prelaten en kardinalen gerustgesteld dat hij al die heisa rond misbruiken in de kerk wat overtrokken vindt. Volgens hem vond men wat priesters vroeger deden met jongeren en kinderen – en hij spreekt over 30 tot 40 jaar geleden – niet meer dan normaal. “In de 70-iger jaren bestonden er theorieën volgens dewelke pedofilie volledig in overeenstemming was met de waardigheid van de man en zelfs van het kind,” zei de paus. De onthullingen over misbruik in 2010, hebben daarentegen “een moeilijk te vatten dimensie bereikt en de kerk vernederd.”

Blijkbaar is het tot de kerkvorst, die de 70-iger jaren bij volle verstand meegemaakt heeft, nooit goed doorgedrongen wat er toen gebeurd is. Inderdaad is toen de “seksuele revolutie”” gepredikt in een wereld die nog vol taboe’s zat. Seks moest volgens de opstandige jongeren van toen (mei 68 en Woodstock) in de eerste plaats gericht zijn op genieten en geluk beleven. Kinderen verwekken was van ondergeschikt belang. Masturberen mocht plots weer, homoseks was niets om zich voor te schamen, en getrouwde mensen bij wie de vlam gedoofd was, begonnen uit de echt te scheiden.

De katholieke kerk doorstond te midden van al dat gewoel twee grote crisissen : massaal verlieten priesters en kloosterlingen het instituut om te trouwen met hun geheime liefdes, en de gewone mensen pikten het niet meer dat de clerus hun kinderen misbruikte in de pastorie, in de sacristie (misdienaars), in de jeugdbeweging en in de internaten. Dàt was eind jaren 60, begin jaren 70. Massaal werden kind-geile pastoors overgeplaatst naar andere parochies, weggehaald bij jeugdbewegingen, naar de verre missies gestuurd, enzovoort. Dàt heeft Ratzinger meegemaakt en mee georganiseerd. Waar zevert die man over? Stuur hem het rapport Adriaenssens op.

Commentaar op deze uitspraken vanwege The New Civil Rights Movement:

It’s important to remember that this is the Pope who has declared that laws which legalize same-sex marriage “contribute to the weakening of the principles of natural law,” and to “confusion about society’s values,” and claimed that same-sex marriage “attacks” the “endangered species” that is mankind. Even before he was elected Pope, knew of the pedophile priest sex abuse scandal, yet did not act.

This is also the same pope presiding over a Vatican that has said the Vatican was being treated like Holocaust victims, and blamed homosexuality and Jews on the Catholic Church’s international pedophilia scandal.

Meer over Kerk en seksualiteit

Filed under: Denk, Gay, homo, , , ,

Mijn sleutels liggen nog op het altaar

... heb ik mijn kaken en mijn tong geforceerd

Ik sluit dit jaar (bijna) af met nog een shockerend artikel over priesters en homoseksualiteit. Het komt uit de respectabele blog “Thought Catalog“:

I Left My Keys On the Altar

DEC. 6, 2010 By GIANCARLO DITRAPANO

I kissed and whiskered the ass of a priest one night. The priest was an old man, a barrel, and he was of the catholic faith. We were leaving a restaurant at the same time and met at the door. After a drink at the bar across the street, we wound up in his bed in the rectory of his church. He said, “Pull the covers up over us so God can’t see.” He had the sweetest little voice. You’ve never heard such a sweet voice in your life. Behind him, kissing and whiskering, I wore my jaw and my tongue out dead. As I went forward into him with my neck, he leaned back into me with his knees. It was like a kind and considerate arm-wrestling match but instead of arms we used sex and nobody wanted to win. He sang out in Italian as I fired my tongue, fired with my chin, with my entire face. He sang into his pillow as I tried to fill him. The further into him I managed to get, the higher and louder he sang. I imagined myself a musician playing his body like some kind of weird human horn, and his singing into the pillow sounded like an underwater choir. My neck started hurting so I stopped. The choir swam away. He stopped thrusting back onto me and the choir swam away. I tried fucking him for a little bit but I was too tired by then. I crawled up to lie beside him and we both fell sleep. When I woke up to go to the bathroom he was snoring in Italian. I got out of the bed and had to feel along the walls of his room for my way. My hand brushed and tilted a crucifix, then I straightened it in the dark. Once I found the bathroom, I flipped on the light. I saw blood on my chin in the mirror while washing my dick in his sink.

Mijn sleutels liggen nog op het altaar

6 DEC 2010, door GIANCARLO DITRAPANO

Ik heb op een nacht het gat van een pastoor gekust en gerimd. De pastoor was oud, een tonnetje, en van het katholiek geloof. We verlieten het restaurant op hetzelfde moment en we botsten tegen elkaar aan de deur. We dronken iets in de bar aan de overkant van de straat en belandden uiteindelijk in zijn bed in de pastorie. Hij zei “trek de lakens over ons zodat God ons niet kan zien.” Hij had zo’n lief fijn stemmetje. Je hebt zo’n lief stemmetje nog nooit in je leven gehoord. Aan zijn achterste, dat ik kuste en bewerkte, heb ik mijn kaken en mijn tong geforceerd. Mijn nek droeg de last, hij steunde op mij met zijn knieën. Het was een beetje als armworstelen maar we gebruikten onze armen niet maar we beleefden seks en niemand wilde winnen. Hij zong in het Italiaans terwijl ik met mijn tong bezig was, met mijn kin, met mijn hele gezicht. Hij zong in zijn hoofdkussen terwijl ik bij hem naar binnen drong. Hoe verder ik bij hem binnendrong, hoe luider hij zong. Ik stelde mezelf voor als een muzikant die zijn lichaam bespeelde als een blaasinstrument, en zijn gezang in het hoofdkussen klonk als een onderwater-koor. Toen mijn nek pijn begon te doen stopte ik. Het koor zwom weg. Hij stopte met stoten en het koor zwom ervandoor. Ik probeerde hem een beetje te neuken maar toen was ik al te moe. Ik klom in bed naast hem en we vielen beiden in slaap. Toen ik wakker werd om te gaan plassen was hij aan het snurken in het Italiaans. Ik stapte uit bed en moest mijn weg zoeken door mijn hand over de muur te laten glijden. Mijn hand raakte een kruisbeeld dat scheef ging hangen. Ik hing het in het donker weer recht. In de wc maakte ik het licht aan. Ik zag in de spiegel bloed op mijn kin, terwijl ik mijn piemel waste in zijn wastafel.

Over kerk en seksualiteit

 

Filed under: Gay, homo, , , ,

Priesterambt ziet zwart van de homo’s

Compositie van de Amerikaanse fotograaf David LaChapelle

De Duitse theoloog David Berger, die voordien alleen boeken publiceerde over “thomistische wijsbegeerte”, heeft nu een potentiële bestseller op de markt, waarin hij onomwonden beweert dat er veel meer priesters homo zijn dan verhoudingsgewijs in de rest van de maatschappij.

In zijn nieuwe boek “Der heilige Schein: als schwuler Theologe in der katholischen Kirche” (de heilige schijn: als homoseksuele theoloog in de katholieke kerk) zegt hij het onomwonden.

“De grootste tegenstand tegen homoseksualiteit komt vooral van die geestelijken die hun eigen homoseksualiteit onderdrukken”.

Hij neemt ons – in het Duits – mee naar een geheime wereld, zwanger van wierook en plechtige gewaden, “zwoel” van het slechte geweten voor het systematisch toedekken van pijnlijke geheimen en van chantage, waardoor een kerk ontstaat van trouwe, absoluut gehoorzame conservatieve geestelijken. Tegelijkertijd groeit onder deze geestelijken de psychose.

Op de flaptekst staat dat dit boek de sleutel is tot de schandalen van de rooms-katholieke kerk, en dat is bijna een understatement. Het boek biedt de sleutel tot het pontificaat (of in lekentaal: de regeerperiode) van paus Ratzinger. Het boek toont zeer overtuigend aan dat deze kerk onder deze paus op weg is om een anti-modern getto te worden. Deze legislatuur stuurt steeds meer aan op het vormen van een fundamentalistische sekte. In België is dat zeker zo onder Léonard.

David Berger is niet de eerste die in een boek schrijft over homoseksualiteit bij de clerus. In 1988 was er al een Duitse vrouwelijke theologe, Uta Ranke-Heinemann, die hetzelfde beweerde in “Eunuchen für das Himmelreich” (eunuchen voor het hemelse rijk). David Berger – zelf afkomstig van Keulen – geeft een actuele kijk, met de spotlight op deze Duitse paus.

Meer over dit onderwerp

Pater moet zwijgen van de paus

Flashmob van homo's in Barcelona

Bisschop Spong tegen discrimineren

Kerkvlucht in Finland

çavaria reageert op Léonard

Expositie hekelt misbruik in de kerk

Bisschop Robinson: Religion Kills

Bart Moeyaert tegen Léonard

Misbruik en celibaat

Gaydar voor de paus

Religieuze opleidingskampen

Homo's die priester worden

Romeinse homo-priesters

Kardinaal Newman en zijn levensgezel

Bacha bazi jongens in Vlaanderen

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , , , , , , ,

Als u geen hoer bent, verandert er niets

De paus zou een opening maken in zijn principiële standpunt inzake het gebruik van condooms. Om het gevaar van AIDS in te perken zouden mannelijke sekswerkers eventueel wel een condoom mogen gebruiken.

Dit wijzigt niets aan het standpunt van de RK kerk over seks. Seks is volgens Rome uitsluitend gericht op reproductie (een zwangerschap, zeg maar) en op niets anders. Dat daar lust bij komt kijken zullen ze in Rome ook wel weten, maar seks hebben omwille van de lust, en daarbij een condoom gebruiken om geen zwangerschap te veroorzakern, is verkeerd.

Homoseks is uiteraard ook verkeerd, want daar komen sowieso geen zwangerschappen van. Goed vinden dat mannelijke hoeren een condoom gebruiken om hiermee de verdere verspreiding van AIDS tegen te gaan, verandert niets aan de leer van de RK kerk.

Het is overigens wel een vreemd standpunt (als het waar is). Waarom keurt hij niet meteen het gebruik van een condoom goed voor alle seksverkeer buiten het heteroseksueel monogame huwelijk?

De RK regel is : Alleen heteroseks is toegestaan. Alleen binnen het huwelijk. En twee keer trouwen mag niet. En seks binnen het huwelijk màg niet met een condoom.

Het zou een duidelijker standpunt zijn om dan te stellen: in elk ander geval moét het mét een condoom. (Niet dat dat mijn standpunt is, maar ik ben ook geen kerk).

Filed under: Gay, homo, , , , , ,

Pater door de paus het zwijgen opgelegd

Pater Owen O'Sullivan moet zijn mond houden

De Irish Times van gisteren 13 november meldt dat een Ierse pater Kapucijn, die in een tijdschrift zijn mening over homoseksualiteit had opgetekend, voortaan op bevel van de paus niets meer mag publiceren.

Pater Owen O’Sullivan kwam in zijn artikel in het tijdschrift Furrow – a journal for the contemporary Church tot de conclusie dat homoseksualiteit niets meer is dan “simply a facet of the human condition” (eenvoudigweg een aspect van de menselijke natuur). Het tijdschrift wordt uitgegeven door de oudste katholieke universiteit in Ierland (te Maynooth).

O’Sullivan neemt in zijn artikel de stelling van de RK kerk op de korrel, dat homoseksualiteit onnatuurlijk is. “Wie aan deze stelling zijn theologie van de menselijke verhoudingen ophangt, hangt ze op aan een nagel die los zit in de muur,” aldus de pater. De Concise Oxford Dictionary (de Engelse Van Dale) heeft niet minder dan 9 verklaringen voor de term “natuur” en 14 voor “natuurlijk”, schrijft hij.

De kerk erkent alleen voortplanting als het natuurlijke doel van seksualiteit en beweert “dat homoseksuele relaties, aangezien ze geen nieuw leven kunnen voortbrengen, daardoor onnatuurlijk zijn“. Anderzijds stelt hij vast dat aantrekking tussen mensen van hetzelfde geslacht, en ook homoseks, doorheen de geschiedenis van de mensheid altijd al een vast kenmerk geweest zijn van het menselijk leven.

Throughout history “same-sex attraction and acts have been a consistent feature of human life . . . Same-sex attraction is simply a facet of the human condition” .

Hij wijst erop dat de kerkelijke leer niet ontkent dat sommige mensen homo zijn, en niet afkeurt dat ze dat zijn, maar alleen afkeurt dat ze zich homoseksueel gedragen. En dan maakt hij een typisch Ierse vergelijking : stel je voor dat je wel Ier mag zijn maar je niet als Ier mag gedragen…

“Imagine someone saying… ‘There’s nothing in itself wrong with being Irish… But that doesn’t mean you may act on it. So, no more Guinness, going to Croke Park [het grootste sportstadion van Ierland], singing rebel songs into the early hours of the morning, waving Tricolours, no more craic [Ierse grappen].”

De pauselijke Congregatie voor de Geloofsleer in Rome kon zoveel Ierse nuchterheid niet appreciëren en gaf aan de Kapucijnerorde van Ierland opdracht om de pater wél naar het sportstadion te sturen, wél Guinness te laten drinken, wél strijdliederen te laten zingen tot aan het ochtendgloren en met de Ierse vlag te laten zwaaien, maar hem niét meer toe te staan dat hij over ernstige zaken nog iets zou publiceren.

Filed under: Gay, homo, , , , , , ,

Ken uw vijanden

De paus in Spanje (zoals de kardinaal in België) maakt duidelijk dat homorechten niet kunnen :

De onverbrekelijke liefde van een man en een vrouw is de effectieve context van het menselijk leven in zwangerschap, geboorte, groei en natuurlijk einde.

Zij die denken de kerk van binnenuit te kunnen veranderen, dwalen (zelfs volgens de kerk).

Filed under: Gay, homo, , , , , , ,