Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

Homo-sauna

Margot Vanderstraeten heeft een column in De Morgen. Vandaag vertelt zij over een homo die 40 jaar geleden probeerde van zijn legerdienst ontheven te worden, zonder alternatieve “burgerdienst”. Het moet er daar in die kazerne nogal moeilijk aan toe gegaan zijn maar de pointe van haar verhaal is, dat de man een briefje toegestopt kreeg met een afspraak in een Brusselse homo-sauna.

Tot daar het verhaal. Afspraak in de homo-sauna of je ontkomt niet aan je legerdienst.

Dit is niet anders dan een baas die aan zijn secretar(is/esse) voorstelt om samen naar een conferentie te gaan en een kamer te delen. Je hebt macht, je hebt gezag en je wilt zien of dat inderdaad “erotiseert“.

Het verschil met twee militairen die onderling afspreken om naar de homo-sauna te gaan, of twee collega’s die afspreken om samen naar een conferentie te gaan om enkele dagen een kamer te kunnen delen, is dat hier sprake is van een macht- of gezagsverhouding.

Ik vermoed dat Margot Vanderstraeten haar verhaal situeert in de aan de gang zijnde discussie over kindermisbruik door geestelijken. Priesters die kinderen misbruiken, zoals verzorgers die psychiatrische patiënten misbruiken, maken niet alleen misbruik van hun macht maar ook van de zwakte van de tegenpartij. Kinderen kunnen zich niet verzetten tegen pastoors. Ze worden “erin geluisd” en voelen zich later bedrogen. Sommigen houden er een trauma aan over.

Die kandidaat-milicien hoefde – ook 40 jaar geleden – maar “neen” te zeggen, of het briefje bij te houden en ermee naar een advocaat te stappen. Of naar de sauna te gaan en een getuige meenemen. Maar een trauma hoefde hij er zeker niet aan over te houden.

Bij kindermisbruik, door priesters, nonnen of door leerkrachten, is dat wel even anders.

Filed under: Gay, homo, , , , ,

Pauske doet het wéér

Ill: Petar Pismestrovic (NRC.nl)

Enkele dagen voor kerstmis heeft de paus zijn directe omgeving van prelaten en kardinalen gerustgesteld dat hij al die heisa rond misbruiken in de kerk wat overtrokken vindt. Volgens hem vond men wat priesters vroeger deden met jongeren en kinderen – en hij spreekt over 30 tot 40 jaar geleden – niet meer dan normaal. “In de 70-iger jaren bestonden er theorieën volgens dewelke pedofilie volledig in overeenstemming was met de waardigheid van de man en zelfs van het kind,” zei de paus. De onthullingen over misbruik in 2010, hebben daarentegen “een moeilijk te vatten dimensie bereikt en de kerk vernederd.”

Blijkbaar is het tot de kerkvorst, die de 70-iger jaren bij volle verstand meegemaakt heeft, nooit goed doorgedrongen wat er toen gebeurd is. Inderdaad is toen de “seksuele revolutie”” gepredikt in een wereld die nog vol taboe’s zat. Seks moest volgens de opstandige jongeren van toen (mei 68 en Woodstock) in de eerste plaats gericht zijn op genieten en geluk beleven. Kinderen verwekken was van ondergeschikt belang. Masturberen mocht plots weer, homoseks was niets om zich voor te schamen, en getrouwde mensen bij wie de vlam gedoofd was, begonnen uit de echt te scheiden.

De katholieke kerk doorstond te midden van al dat gewoel twee grote crisissen : massaal verlieten priesters en kloosterlingen het instituut om te trouwen met hun geheime liefdes, en de gewone mensen pikten het niet meer dat de clerus hun kinderen misbruikte in de pastorie, in de sacristie (misdienaars), in de jeugdbeweging en in de internaten. Dàt was eind jaren 60, begin jaren 70. Massaal werden kind-geile pastoors overgeplaatst naar andere parochies, weggehaald bij jeugdbewegingen, naar de verre missies gestuurd, enzovoort. Dàt heeft Ratzinger meegemaakt en mee georganiseerd. Waar zevert die man over? Stuur hem het rapport Adriaenssens op.

Commentaar op deze uitspraken vanwege The New Civil Rights Movement:

It’s important to remember that this is the Pope who has declared that laws which legalize same-sex marriage “contribute to the weakening of the principles of natural law,” and to “confusion about society’s values,” and claimed that same-sex marriage “attacks” the “endangered species” that is mankind. Even before he was elected Pope, knew of the pedophile priest sex abuse scandal, yet did not act.

This is also the same pope presiding over a Vatican that has said the Vatican was being treated like Holocaust victims, and blamed homosexuality and Jews on the Catholic Church’s international pedophilia scandal.

Meer over Kerk en seksualiteit

Filed under: Denk, Gay, homo, , , ,

De kerk in jongensonderbroeken

Foto Chris Keulen en NRC.nl

Op een tentoonstelling in Maastricht wordt een kunstwerk getoond dat bestaat uit acht kistjes met jongensonderbroeken. Volgens een kaartje dat ervoor ligt gaat het om onderbroeken uit een collectie van het bisdom.

Elk kistje is bekleed met rood fluweel en bij elk onderbroekje staat een jongensnaam, een getal tussen haakjes (bedoeld als de leeftijd van de jongen) en een jaartal: ‘Zef (7), 1985’, ‘Janus (8), 1983’, ‘Sjeng (10), 1982’ enzovoort.

De onderbroeken worden geëxposeerd in een kast waar gaas voor is gespannen. Een beeld van de heilige Antonius, met kind op de arm, kijkt toe.

De tentoonstelling Limburg House of Wonders – mythen, sagen, feiten en andere rariteiten wordt gehouden in de Hoofdwacht op het Maastrichtse Vrijthof.

Filed under: Gay, homo, , , , , ,

Prille holebi’s lokaas voor misbruiker

Homoseksuele jongeren zijn vaker het slachtoffer van misbruik dan hetero-jongeren. De laatste tijd wordt hiernaar veel onderzoek gedaan en de resultaten bevestigen deze stelling.

Vroeger ging men er soms van uit dat niet-homoseksuele jongeren homoseksueel werden doordat oudere jongens of volwassen mannen hen misbruikten.

In een grootschalig onderzoek onder 942 hetero’s en 267 holebi’s (homo’s en lesbo’s), bleek dat een veel groter percentage (46%) van de homo’s als kind misbruikt waren dan de hetero’s (7%). Volgens eerdere studies ligt het percentage als kind misbruikte homo’s tussen 20 en 28.

Nu lijkt het onderzoek te bevestigen dat de misbruikers afgaan op de de homoseksuele uitstraling van onzekere jonge holebi’s:

Gay boys are more likely to be sexually abused because men experience them differently: they are not like a typical “straight” boy. […]
CSA (Child Sexual Abuse) does not turn straight boys gay anymore than it turns gay boys straight.

Het onderzoek wees ook nog uit dat misbruikte homo’s veel vaker risicovolle seks hebben (anale seks zonder condoom), een negatief zelfbeeld en zelfhaat ontwikkelen, gepaard gaand met homofobie en persoonlijke verwaarlozing. Het zijn ook vooral deze mensen die zelf in de seksindustrie (escort, prostitutie) te vinden zijn. Zij lopen 3 keer meer kans op een alcoholverslaving en op zelfmoordneigingen. Uit ander onderzoek komt naar voor dat zij vaker psychologische stoornissen (angsten, depressies…) ontwikkelen.

Niet iedereen ondervindt later evenwel negatieve gevolgen van seks met oudere jongens of mannen. In sommige studies loopt het percentage van de groep homo’s die geen negatieve gevolgen melden op tot 66,3% (een ander onderzoek 51%). De negatieve ervaring was minder wanneer het leeftijdsverschil tussen de partners minder groot was.

Zie ook : Vil Romance

Filed under: Gay, homo, , ,

Misbruik en celibaat

Spotprent uit De Volkskrant

In een ingezonden brief aan De Morgen schrijft Dirk Depover (woordvoerder Child Focus) over het verband tussen het verplicht priestercelibaat en het kindermisbruik door priesters:

In een wereld waarin over deze dingen niet gepraat mag worden, is voor wie met zichzelf worstelt de vlucht naar een schijnbaar veilige seksloze wereld erg verleidelijk.
Eenmaal deze stap gezet, komen zij in een risicovolle positie terecht.
Zij ontdekken dat zij vanuit hun priesterambt macht of gezag kunnen uitoefenen op hun medemensen, kinderen incluis.
Zij beseffen ook dat op hen niet zozeer het burgerlijk recht, maar vooral het kerkelijk recht van toepassing is, waar niet wordt gesproken in termen van misdaad en straf, maar in termen van zonde en vergeving.
En zij ontdekken ook dat hun trauma’s en hun neigingen door hun vlucht niet teniet gedaan werden.

Met de dingen waarover niet gepraat mag worden, hun trauma’s en hun neigingen, bedoelt Depover het seksueel misbruik dat vier op de tien plegers van kindermisbruik zelf als kind ondergaan hebben. Seksueel misbruik, gepleegd op de kinderen die later priester geworden zijn,  is dus volgens Depover  de verklaring voor een deel van de gevallen van kindermisbruik door deze priesters zelf. Het celibaat, dat in de katholieke kerk met mythe, mystiek en heroïek omkleed wordt, is voor deze personen die niet in het reine geraken met hun eigen seksualiteit de schijnbaar veilige plaats waar seksualiteit officieel afwezig is.

Zie ook :

Celibaat Wij krijgen de schuld Groezelig en verkeerd
Heilig maar onteerd Kerk blijft buiten schot Homoseks in Rome, met soutane
Voorspelbaar Bacha bazi jongens van Vlaanderen Evolueert de seksuele moraal?
Gerechtelijke macht beschermt kerkelijke macht Religieuze opleidingskampen

.

Filed under: Denk, , , ,

Gerechtelijke macht beschermt kerkelijke macht

De Standaard pakt uit met het gesprek dat de als kind misbruikte neef van bisschop Vangheluwe had met kardinaal Danneels en waar de kardinaal zich beperkte tot het voorkomen van imagoschade voor de Belgische katholieke kerk. De Morgen vindt het een schande dat het gerecht de in beslaggenomen dossiers van kindermisbruik niet verder wil onderzoeken.

Even alles op een rijtje. Kardinaal Danneels is niet uit zijn rol gevallen. Hij heeft heel zijn leven geweten dat pastoors scharrelen met jongetjes, soms met seksueel meerderjarige jongens, soms met geslachtsrijpe jongens, soms met kinderen. Hij heeft altijd geweten dat het bestond en een van zijn taken was om de kerk in het midden te houden, te zorgen dat de etterbuil niet barstte, althans niet in de publieke sfeer. In De Standaard doet Tom Osaer, de woordvoerder van Danneels (want Danneels spreekt blijkbaar niet met deze christelijk-intellectuele krant) niets anders dan herhalen dat het vanzelfsprekend is dat de kardinaal de kerk verdedigt en niet het slachtoffer.

En De Morgen moet niet doen alsof ze de werking van het gerecht niet kennen. Ik ben ooit eens bij een zitting geweest van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, misschien wel 10 jaar geleden, en ik kan zeggen dat ik nog nooit zoveel racisme gezien heb bij de flikken als toen bij de rechter. Het gerecht is geen exacte wetenschap en recht is iets wat je moet verkrijgen, anders heb je het niet. In dit geval is Danneels en is de kerk erin geslaagd om het gerecht aan zijn kant te krijgen.

Aan alles zijn meerdere kanten: de bewijslast inzake kindermisbruik die in de dossiers van de Commissie-Adriaenssens te vinden is, is grotendeels afkomstig van mensen die hun getuigenissen wél tegenover de commissie en niét tegenover de onderzoeksrechter zouden willen afleggen. Een beetje jurist weet dat je daarmee in de rechtbank gegarandeerd afgeschoten wordt. Onrechtmatig verkregen bewijslast. Je kunt dit gelijkstellen met getuigenissen die iemand onder dwang aflegt (bijvoorbeeld na marteling). Als de getuigen het niet tegen u als onderzoeksrechter willen zeggen, dan moet je het niet gaan halen bij een journalist of bij de commissie-Adriaenssens. Zo simpel is dat.

Filed under: Denk, , , , ,

Bacha Bazi jongens van Vlaanderen

Er is een prominent clericus afgetreden in België omdat hij jarenlang een tienerjongen misbruikt heeft. Hij en de kardinaal zijn erin geslaagd om dit meer dan 10 jaar uit de publiciteit te houden, maar toen het slachtoffer niet langer wilde meewerken, heeft men het misbruik “grootmoedig” naar buiten gebracht. Typisch tsjevengedrag.

Misbruik van jonge jongens is een ingeburgerd gebruik in de roomse kerk, en geen uitzondering. De katholieke kerk, die zijn priesters alle seks ontzegt, en homoseksualiteit ook verbiedt voor niet-priesters, ziet zich nu met de gevolgen van dit onzinnige beleid geconfronteerd. Let them bleed.

De parallel met de moslimwereld is frappant. Publiekelijk gaan de moslims nog vreemder om met seks. Vrouwen worden weggemoffeld, in kleren, in aparte kamers. Mannen verlustigen en vergrijpen zich in Afghanistan collectief aan jonge jongetjes die voor ze dansen in vrouwenkleren. Gang bang, maar daar zal het wel een culturele betekenis hebben.

Bij het bekijken van bovenstaand en onderstaande filmpjes, over de bacha bazi jongens bacha bazi = jongensspel), moet u alleen de Afghaanse mannen door Belgische pastoors vervangen en u ziet waar we staan met de opgefokte seksuele moraal die de kerken ons opdringen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , ,

Herkerstening

Volgens de televisie was de bisschop van West-Vlaanderen, die afgetreden is omdat zijn jarenlang kindermisbruik niet meer geheim kon worden gehouden, bezig met “herkerstening”.

Laten we dat dan voortaan maar zo noemen. Herkerstening.

https://adonikz.wordpress.com/2010/04/18/608/

https://adonikz.wordpress.com/2010/04/13/voorspelbaar/

https://adonikz.wordpress.com/2010/03/27/wij-krijgen-de-schuld/

Filed under: Denk, , , ,

Voorspelbaar

Het was voorspelbaar dat de katholieke kerk homo’s de schuld zou geven van hun eigen kindermisbruik. Het zijn dan ook vooral de misbruikte jongetjes, in de eerste plaats nu reeds bejaarde misdienaars, die in het nieuws gekomen zijn.

De nummer twee van het Vaticaan, Bertone, verklaart dus : “”Veel psychologen en psychiaters hebben aangetoond dat er geen verband is tussen celibaat en kindermisbruik. Velen hebben evenwel vastgesteld – zo is me dat verteld –  dat er een verband is tussen homoseksualiteit en pedofilie”. Volgens Bertone, die geen bronnen aanhaalt, ligt het aan de seksuele geaardheid van de priesters, niet aan het verplicht celibaat.

Twee vliegen in één klap: het celibaat verdedigen en de homo’s de shit laten vreten.

Het is niet de eerste keer dat Rome deze trukendoos opentrekt. Nog een andere big shot van het Vaticaan, Silvano Tomasi, verklaarde tegenover de vergadering van de Verenigde Naties dat niet minder dan 80 tot 90% van de gevallen van kindermisbruik op de rekening komen van homoseksuelen.

Dat is moeilijk verenigbaar met de bevindingen van de meeste onderzoeken, die stellen dat meisjes 2 tot 4 keer meer kans lopen het slachtoffer te worden van pedofielen dan jongens. Anderzijds zijn het nu inderdaad vooral de als jongeling misbruikte mannen die naar buiten komen met hun beschuldigingen. De kerk heeft ten eerste de priesters die het met meisjes aanlegden meestal aangemoedigd om een vrouw te zoeken en te trouwen. Ten tweede maakte de maatschappij daar meestal zo geen drama van.

Priesters die het met kinderen en tienerjongens deden werden overgeplaatst, naar de missies gestuurd of weggemoffeld in een gehandicapteninstelling. Niemand die zei dat ze het beter met elkaar zouden doen 😉

Filed under: Foei, homo, , ,

Wij krijgen de schuld

"Een homo-priester is een godslastering" cartoon van Brian Fairrington

Nu de clerus onder vuur ligt voor hun kindermisbruik van tientallen jaren geleden, doordat de ondertussen bejaarde slachtoffers beginnen te praten, vindt de kerk er niets leukers op dan de homoseksuele gemeenschap daarvan de schuld te geven. “Pedofilie bestrijden door homoseksualiteit te verbieden”, of iets van die strekking. “Pedofilie en homoseksualiteit zijn losbandigheden – laten we de losbandige zeden bestrijden”.

Waanzin. Mijn stelling: was homoseksualiteit indertijd maatschappelijk geaccepteerd geweest, dan hadden minder jonge mannen hun toevlucht gezocht tot het priesterschap. In de priesteropleidingen molesteerden de leraars de studenten. De afgestudeerde priesters en paters zochten hun eigen weg in de dorpen waar ze terechtkwamen.

Ik hoor van gevallen waar priesters die beschuldigd werden verkast werden naar centra voor gehandicapten, of naar de Congo. Mooie boel, waar ze nu de schuld voor op onschuldige homoseksuelen willen steken.

Filed under: Foei, homo, , , ,