Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

Een kip om de homo-geest te verdrijven


Scott Mills maakte voor BBC Three een reportage over Oeganda die vanavond wordt uitgezonden: Uganda, the worst place to be gay?

Op Youtube staan twee korte clips uit de uitzending. In het eerste vertelt hij aan David Bahati, de opsteller van het wetsontwerp dat bekend werd als “Kill the Gays“, dat hij homo is. Bahati leest hem de les en wijst hem op de “echte” functies van penis en anus.

In het tweede clipje wordt de BBC-man onderworpen aan een voodoo-ritueel met een natgemaakte kip, om van hem weer een hetero te maken.
Via Towleroad

Filed under: Gay, homo, , , , , ,

Strijdperk voor homorechten : Oeganda

In Oeganda is homoseks strafbaar. Terwijl de strafbaarheid in veel landen in de laatste 50 jaar geleidelijk teruggeschroefd werd en de discriminatie tussen homoseksuele en heteroseksuele betrekkingen in sommige landen reeds weggewerkt werd tot in het burgerlijke huwelijk, is dat in veel arme landen waar de kerk een grote greep heeft op de samenleving niet gebeurd.

In 2009 werd in Oeganda zelfs een ontwerp van anti-homoseksuele wet ingediend, die de strafbare handelingen zou uitbreiden en de straf verhogen. Voor “aggravated” homoseksualiteit, wat slaat op verkrachting (seks met -18 jarigen) en “serial offenses” of homoseksuele hardnekkigheid, zou volgens de nieuwe wet de doodstraf mogelijk zijn, maar ook seksueel actieve HIV-positieve personen zouden ter dood gebracht kunnen worden.

Verdedigers van de wet stelden dat homoseksualiteit on-Afrikaans is en een importproduct uit decadente Westerse beschavingen. De homo’s zijn de incarnatie van de duivel en zouden andermans kinderen misleiden omdat ze er zelf geen hebben.

De wet is in mei 2010 onder internationale druk afgevoerd. Maar in het land is homoseksualiteit ondertussen wel een veelbesproken thema – vooral in negatieve zin – , en tegen burgermilities die de homo’s aanpakken in de zin van de voorgestelde wet, wordt niet of nauwelijks opgetreden. Een lokale tabloid publiceerde een lijst van bekende homo’s. De verdere publicatie werd, eveneens onder internationale druk, verboden maar ondertussen zijn wel reeds op de lijst voorkomende personen vermoord.

De homofobe golf van het afgelopen jaar heeft aanwijsbaar zijn oorsprong in de culturele oorlog die woedt in de Verenigde Staten. Conservatieve christelijke missionarissen die terrein verliezen in eigen land, richten hun pijlen op dit Oost-Afrikaanse land, op Kenia en op Nigeria. Hun evangelisatie, met sterke anti-homoseksuele accenten, heeft vooral op dat punt weerklank gevonden. De indiener van het wetsontwerp is een prominent lid van “The Family”, een christelijke fundamentalistische beweging met sterke banden met de Amerikaanse evangelische beweging.

Verleden week woensdag werd David Kato, een van de leiders van Sexual Minorities Uganda (SMUG), vermoord met stokslagen. De New York Times belicht de misdaad, het slachtoffer, de medeplichtige Oegandese krant en de connecties met de Amerikaanse kerken.

De media lieten zien hoe op de begrafenis van David Kato relletjes uitbraken na een toespraak van de geestelijke:

“The world has gone crazy,”  riep de priester door de microfoon.

“De mensen keren zich af van de Heilige Schrift. Ze moeten terugkeren. Ze moeten stoppen met deze praktijken. Een man mag niet een andere man beminnen.”

Homo-activisten die T-shirts droegen met de foto van Kato erop geprint, en met mouwen in de holibi-vlag, bestormden daarop de kansel en grepen de microfoon.

“It is ungodly,”  riep de priester nog, voor hij uit het zicht van de camera’s verdween.

“ONLY GOD CAN JUDGE US”

Een vrouwelijke activiste begon dan te roepen van op de kansel. “Who are you to judge others? We have not come to fight. You are not the judge of us. As long as he’s gone to God his creator, who are we to judge Kato?”

Er brak een waar gevecht uit toen anderen uit het dorp de priester begonnen te verdedigen. Ze namen de priester mee naar het huis van Kato’s vader. De dorpelingen weigerden het lijk van Kato te begraven, waarop een groep van Kato’s vrienden de kist wegbrachten en die zelf begroeven. Bij de eigenlijke begrafenis waren nog een 100-tal personen aanwezig, van de 300 die naar de kerkdienst waren gekomen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , , , ,