Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

Pauske doet het wéér

Ill: Petar Pismestrovic (NRC.nl)

Enkele dagen voor kerstmis heeft de paus zijn directe omgeving van prelaten en kardinalen gerustgesteld dat hij al die heisa rond misbruiken in de kerk wat overtrokken vindt. Volgens hem vond men wat priesters vroeger deden met jongeren en kinderen – en hij spreekt over 30 tot 40 jaar geleden – niet meer dan normaal. “In de 70-iger jaren bestonden er theorieën volgens dewelke pedofilie volledig in overeenstemming was met de waardigheid van de man en zelfs van het kind,” zei de paus. De onthullingen over misbruik in 2010, hebben daarentegen “een moeilijk te vatten dimensie bereikt en de kerk vernederd.”

Blijkbaar is het tot de kerkvorst, die de 70-iger jaren bij volle verstand meegemaakt heeft, nooit goed doorgedrongen wat er toen gebeurd is. Inderdaad is toen de “seksuele revolutie”” gepredikt in een wereld die nog vol taboe’s zat. Seks moest volgens de opstandige jongeren van toen (mei 68 en Woodstock) in de eerste plaats gericht zijn op genieten en geluk beleven. Kinderen verwekken was van ondergeschikt belang. Masturberen mocht plots weer, homoseks was niets om zich voor te schamen, en getrouwde mensen bij wie de vlam gedoofd was, begonnen uit de echt te scheiden.

De katholieke kerk doorstond te midden van al dat gewoel twee grote crisissen : massaal verlieten priesters en kloosterlingen het instituut om te trouwen met hun geheime liefdes, en de gewone mensen pikten het niet meer dat de clerus hun kinderen misbruikte in de pastorie, in de sacristie (misdienaars), in de jeugdbeweging en in de internaten. Dàt was eind jaren 60, begin jaren 70. Massaal werden kind-geile pastoors overgeplaatst naar andere parochies, weggehaald bij jeugdbewegingen, naar de verre missies gestuurd, enzovoort. Dàt heeft Ratzinger meegemaakt en mee georganiseerd. Waar zevert die man over? Stuur hem het rapport Adriaenssens op.

Commentaar op deze uitspraken vanwege The New Civil Rights Movement:

It’s important to remember that this is the Pope who has declared that laws which legalize same-sex marriage “contribute to the weakening of the principles of natural law,” and to “confusion about society’s values,” and claimed that same-sex marriage “attacks” the “endangered species” that is mankind. Even before he was elected Pope, knew of the pedophile priest sex abuse scandal, yet did not act.

This is also the same pope presiding over a Vatican that has said the Vatican was being treated like Holocaust victims, and blamed homosexuality and Jews on the Catholic Church’s international pedophilia scandal.

Meer over Kerk en seksualiteit

Filed under: Denk, Gay, homo, , , ,

Misbruik en celibaat

Spotprent uit De Volkskrant

In een ingezonden brief aan De Morgen schrijft Dirk Depover (woordvoerder Child Focus) over het verband tussen het verplicht priestercelibaat en het kindermisbruik door priesters:

In een wereld waarin over deze dingen niet gepraat mag worden, is voor wie met zichzelf worstelt de vlucht naar een schijnbaar veilige seksloze wereld erg verleidelijk.
Eenmaal deze stap gezet, komen zij in een risicovolle positie terecht.
Zij ontdekken dat zij vanuit hun priesterambt macht of gezag kunnen uitoefenen op hun medemensen, kinderen incluis.
Zij beseffen ook dat op hen niet zozeer het burgerlijk recht, maar vooral het kerkelijk recht van toepassing is, waar niet wordt gesproken in termen van misdaad en straf, maar in termen van zonde en vergeving.
En zij ontdekken ook dat hun trauma’s en hun neigingen door hun vlucht niet teniet gedaan werden.

Met de dingen waarover niet gepraat mag worden, hun trauma’s en hun neigingen, bedoelt Depover het seksueel misbruik dat vier op de tien plegers van kindermisbruik zelf als kind ondergaan hebben. Seksueel misbruik, gepleegd op de kinderen die later priester geworden zijn,  is dus volgens Depover  de verklaring voor een deel van de gevallen van kindermisbruik door deze priesters zelf. Het celibaat, dat in de katholieke kerk met mythe, mystiek en heroïek omkleed wordt, is voor deze personen die niet in het reine geraken met hun eigen seksualiteit de schijnbaar veilige plaats waar seksualiteit officieel afwezig is.

Zie ook :

Celibaat Wij krijgen de schuld Groezelig en verkeerd
Heilig maar onteerd Kerk blijft buiten schot Homoseks in Rome, met soutane
Voorspelbaar Bacha bazi jongens van Vlaanderen Evolueert de seksuele moraal?
Gerechtelijke macht beschermt kerkelijke macht Religieuze opleidingskampen

.

Filed under: Denk, , , ,

Gerechtelijke macht beschermt kerkelijke macht

De Standaard pakt uit met het gesprek dat de als kind misbruikte neef van bisschop Vangheluwe had met kardinaal Danneels en waar de kardinaal zich beperkte tot het voorkomen van imagoschade voor de Belgische katholieke kerk. De Morgen vindt het een schande dat het gerecht de in beslaggenomen dossiers van kindermisbruik niet verder wil onderzoeken.

Even alles op een rijtje. Kardinaal Danneels is niet uit zijn rol gevallen. Hij heeft heel zijn leven geweten dat pastoors scharrelen met jongetjes, soms met seksueel meerderjarige jongens, soms met geslachtsrijpe jongens, soms met kinderen. Hij heeft altijd geweten dat het bestond en een van zijn taken was om de kerk in het midden te houden, te zorgen dat de etterbuil niet barstte, althans niet in de publieke sfeer. In De Standaard doet Tom Osaer, de woordvoerder van Danneels (want Danneels spreekt blijkbaar niet met deze christelijk-intellectuele krant) niets anders dan herhalen dat het vanzelfsprekend is dat de kardinaal de kerk verdedigt en niet het slachtoffer.

En De Morgen moet niet doen alsof ze de werking van het gerecht niet kennen. Ik ben ooit eens bij een zitting geweest van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, misschien wel 10 jaar geleden, en ik kan zeggen dat ik nog nooit zoveel racisme gezien heb bij de flikken als toen bij de rechter. Het gerecht is geen exacte wetenschap en recht is iets wat je moet verkrijgen, anders heb je het niet. In dit geval is Danneels en is de kerk erin geslaagd om het gerecht aan zijn kant te krijgen.

Aan alles zijn meerdere kanten: de bewijslast inzake kindermisbruik die in de dossiers van de Commissie-Adriaenssens te vinden is, is grotendeels afkomstig van mensen die hun getuigenissen wél tegenover de commissie en niét tegenover de onderzoeksrechter zouden willen afleggen. Een beetje jurist weet dat je daarmee in de rechtbank gegarandeerd afgeschoten wordt. Onrechtmatig verkregen bewijslast. Je kunt dit gelijkstellen met getuigenissen die iemand onder dwang aflegt (bijvoorbeeld na marteling). Als de getuigen het niet tegen u als onderzoeksrechter willen zeggen, dan moet je het niet gaan halen bij een journalist of bij de commissie-Adriaenssens. Zo simpel is dat.

Filed under: Denk, , , , ,

Wordt Jackson verder witgewassen?

Ik heb Michael Jackson leren zien als een pedofiel. Dat is het publieke oordeel dat overblijft na de zedenzaken die tegen hem gevoerd zijn.

Kan hij ook gewoon een homo zijn geweest met een neiging naar seks met te jonge partners?

Met een zekere regelmaat komen ook gewone homorelaties van hem aan het licht. Nu is een voormalige assistent van zijn huidspecialist, Jason Pfeiffer, naar buiten gekomen met een aandoenlijk verhaal over hoe een passionele en seksuele affaire tussen hem en Michael Jackson in 2008 begonnen is in de praktijk van de huidspecialist, dr Arnold Klein.

Ze knoopten een gesprek aan over de moeilijke jeugd die ze alletwee gehad hebben. “We zaten en we begonnen allebei te huilen en ik stond op en ging naar hem toe en zei het komt in orde Michael”.

“We omhelsden elkaar. En het was duidelijk dat het meer was dan een knuffel. Het was evenwel pas een paar maanden later dat het duidelijk werd dat Michael ook gevoelens had voor mij.”

“Ik ben er gewoon van uitgegaan dat hij waarschijnlijk biseksueel was. Ik weet dat we van elkaar hielden, ik weet dat en hij vertelde me dat de hele tijd. Ik denk dat we toen waarschijnlijk soulmates waren.”

Dr Klein bevestigde de relatie door te zeggen dat hij binnenkwam toen de twee er zaten, waarbij Michael – die altijd heeft ontkend homo te zijn – geen hemd droeg. “Als je twee mensen naar elkaar ziet kijken weet je soms wat er gebeurt. Ik was gewoon heel blij voor hen beiden.”

Jason – die beweert dat Michael een voicemail voor hem achtergelaten heeft – is ervan overtuigd dat Michael Jackson het goed gevonden zou hebben dat hij nu spreekt over hun romance. hij zegt “de zaken te willen stellen zoals ze waren en de waarheid te willen vertellen, in tegenstelling tot een aantal geniepigaards die in zijn huis verbleven. Ik denk dat hij dit zou hebben goedgekeurd, ja.”

Dit is niet de eerste keer dat beweerd wordt dat Michael Jackson – die stierf in juni 2009 – homoseksuele relaties had. Het kunnen ook goedbedoelde pogingen zijn om het blazoen van een overleden pedofiel op te poetsen.

Zijn officieuze biograaf Ian Halperin beweert dat hij gesproken heeft met twee mannen die seksuele relaties hadden met Michael.

Halperin: “In de loop van mijn onderzoek sprak ik met twee van zijn homo-liefdes, een ober in Hollywood, de andere een acteur. De ober is met de zanger tot zijn dood vrienden gebleven, misschien wel meer. Hij had Jackson in een restaurant bediend, en Jackson had zijn belangstelling duidelijk gemaakt en de twee hebben de volgende nacht het bed gedeeld. Volgens de ober was tussen hem en Jackson sprake van verliefdheid en niet gewoon van seks alleen.

Filed under: Denk, Gay, homo, , , , ,

Wij krijgen de schuld

"Een homo-priester is een godslastering" cartoon van Brian Fairrington

Nu de clerus onder vuur ligt voor hun kindermisbruik van tientallen jaren geleden, doordat de ondertussen bejaarde slachtoffers beginnen te praten, vindt de kerk er niets leukers op dan de homoseksuele gemeenschap daarvan de schuld te geven. “Pedofilie bestrijden door homoseksualiteit te verbieden”, of iets van die strekking. “Pedofilie en homoseksualiteit zijn losbandigheden – laten we de losbandige zeden bestrijden”.

Waanzin. Mijn stelling: was homoseksualiteit indertijd maatschappelijk geaccepteerd geweest, dan hadden minder jonge mannen hun toevlucht gezocht tot het priesterschap. In de priesteropleidingen molesteerden de leraars de studenten. De afgestudeerde priesters en paters zochten hun eigen weg in de dorpen waar ze terechtkwamen.

Ik hoor van gevallen waar priesters die beschuldigd werden verkast werden naar centra voor gehandicapten, of naar de Congo. Mooie boel, waar ze nu de schuld voor op onschuldige homoseksuelen willen steken.

Filed under: Foei, homo, , , ,

Celibaat

Tientallen jaren na de feiten wordt in verschillende landen de katholieke kerk opgeschud door een niet verwerkt verleden van misbruik van jongens door geestelijken. De VS, Ierland, maar nu ook Nederland en Duitsland.
De meeste getuigenissen betreffen een ver verleden. Indien er nu minder gevallen zouden zijn, heeft dat vooral te maken met het verminderd aantal seksueel actieve geestelijken en de toegenomen weerbaarheid van de jeugd en van de ouders.
Enkele jaren geleden nog werd in ons dorp de pastoor door de ouders gevraagd om van de voorbereiding van de jongens op de plechtige communie weg te blijven.
Sommigen wijzen met de vinger naar het verplichte celibaat van de priesters. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Alsof die geestelijken aan de jongetjes zitten omdat ze niet aan de vrouwen mogen zitten. Het is al heel lang zo dat heteroseksuele priesters oogluikend een relatie wordt toegestaan. Don’t Ask Don’t Tell. DADT.
Hetzelfde werd gedaan met het misbruik van de jongetjes. DADT, dacht de kerk. Tot de jongetjes lang na de feiten gingen praten.
Deze schandalen betreffen niet het verbod om met een vrouw seks te hebben, maar de onderdrukking van homoseksualiteit. Bij de priesterroepingen waren veel homoseksuele jonge mannen, die tot het priesterambt zelf “geroepen” werden door homoseksuele priester-leraars. Die daar uiteraard niets aan deden toen ze in de kerk meer macht verwierven…
Dit zal maar ophouden wanneer ofwel de priesters uitgestorven zijn, ofwel de kerk zich anders opstelt tegenover homoseksualiteit.

Filed under: Denk, homo, , ,