Anders Des Te Beter

Icoon

Anders zijn is toch hetzelfde

Hoe we laten weten dat het uit is

Geboren voor of na 1975 - het maakt een groot verschil

Door in Facebook een poll op te nemen met de vraag “hoe hebt u het de laatste keer uitgemaakt?” kon Lee Byron een leuk statistiekje aanleggen, dat een generatiekloof laat zien tussen de mensen die nu ouder zijn dan 35 en hen die jonger zijn.

Persoonlijk de boodschap brengen valt terug van 74% bij de oudere generatie naar 47% bij de jongeren. En het uitmaken tijdens een chatsessie is bij jongeren in 14% van de gevallen de werkwijze, bij ouderen slechts in 3%.

Niet verbazend, maar toch wel een groot verschil.

Filed under: Gay, homo, , ,

6 december is een hoogtepunt

Op de eerste maandag van december is het risico op een relatiebreuk het grootst

Lee Byron maakte een grafiek van de frequentie waarmee de termen “breakup” en “broken up” voorkomen in het statusveld van Facebook. Hij registreerde de relatieve frequentie (vb per 1000 statussen) en niet het absolute aantal keren. Hierdoor is zijn grafiek niet afhankelijk van de groei van het aantal Facebook-accounts.

Hij constateert dat er twee grote pieken zijn in een jaar: de Paasvakantie en de eerste maandag van december – en dit jaar is dat 6 december.

Deze pieken geven aan dat er juist dan meest gesproken wordt over “uit elkaar gaan” of “uit elkaar gegaan”, wat dan moet verwijzen naar verbroken relaties.

De periode van het jaar dat men het minste “uit elkaar (ge-)gaan” vermeldt in zijn Facebook-status, is Kerstdag zelf.

Lee Byron waagt zich ook aan een analyse. Dat zoveel mensen uit elkaar gaan op de eerste maandag van december, zou met drie samenvallende factoren te maken hebben:

  1. december is de somberste maand van het jaar
  2. maandag is de depressiefste dag van de week
  3. op deze sombere en depressieve dag denkt men eraan dat men over enkele weken op kerstbezoek moet bij de schoonfamilie. Wie dat schrikbeeld in die omstandigheden voor zijn ogen krijgt, hakt de knoop door…

Er is nog een verrassend ander klein piekje en dat is 1 april. Opvallend veel mensen blijken juist op die dag hun status te veranderen in “uit elkaar gegaan”. Maar misschien is dat dan alleen als grap bedoeld (om te zien wie erin trapt – misschien mijn lief wel…).

Filed under: Gay, homo, , , , , , , ,

Veel hetero’s zijn bi-curious

Hetero-mensen voelen ook homo-kriebels. Dat is nog een bevinding van het onderzoek van de databank van de Amerikaans-Canadese dating site. Aan 252.900 mensen die zich als hetero geregistreerd hadden werd gevraagd of ze seksuele ervaring hadden met iemand van hetzelfde geslacht.

Bijna één op vier antwoordde “yes”.

Er waren wel aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer vrouwen dan mannen rapporteerden homoseksuele ervaringen.

1 op 3 hetero vrouwen heeft het al gedaan met een andere vrouw.
en van de tweederde andere vrouwen, zou meer dan 1 op 4 het wel es willen proberen.
Wat mannen betreft, waren er 13% die homoseks-ervaringen vermeldden, en 5% zei neen maar zou wel es willen.

Zie ook:

Filed under: Gay, homo, , , , , ,

Vraag om zich te outen is confronterend

Het rapport van de Britse dienst voor Statistiek waarin staat dat slechts één op de 65 Britten tegenover een live enquêteur zeggen dat ze holebi zijn, doet veel stof opwaaien.

De conservatieve pers heeft het over het uiteenspatten van de mythe als zou één op 10 volwassenen holebi zijn. Ook het Christian Institute misbruikt de cijfers. Zij vragen aan de regering om de subsidies die besteed worden aan de bestrijding van homofobie, terug te schroeven.

Jonge holebi's outen zich makkelijker dan oudere

De holebi-beweging trekt de cijfers in twijfel. Anderhalf percent van de bevolking zou holebi zijn en dat is dan voor heel Groot-Brittannië ongeveer 725.000 mensen. Terwijl twee bekende dating sites, Gaydar en GaydarGirls samen al 2,2 miljoen geregistreerde profielen hebben. En dat zijn er maar twee…
Zegt de directeur van Gaydar:

With 2.2 million Gaydar profiles in the UK either there are a lot of straight guys playing away from girlfriends or every single gay and lesbian in the country tunes into GaydarRadio – or the ONS have got it terribly wrong.

De holebi lobbygroep Stonewall zegt dat de cijfers alleen bewijzen dat nog veel holebi’s zich ervoor schromen om zich in een mondelinge enquête voor homo, lesbisch of bi uit te geven.
Men leest hetzelfde in The Observer, in een artikel met de sprekende titel “Not everyone wants to talk about their sex life on the doorstep“:

The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, most recently conducted 10 years ago, asked 11,000 Britons: “Ever had sex with a same sex partner, including genital contact?” More than 6% of the respondents replied: “Yes.” Are we to believe the pool of potential partners for gay and bisexuals has recently evaporated by millions? If not, then why the vast discrepancy?

Het onderzoek werd inderdaad hoofdzakelijk gevoerd (bij 247.000 Britten) door interviewers die telefoneerden of op de stoep stonden en met de balpen in aanslag vroegen: bent u holebi of hetero? gevolgd door nog veel vragen om de ondervraagde Brit in een sociale doelgroep te kunnen duwen.

Uit al die antwoorden blijkt herhaaldelijk dat de statistiek minder zegt over de geaardheid van de mensen dan over de bereidheid van de holebi’s om daarover zomaar tegenover een vreemde iets los te laten:

  • de groep die zich identificeert als holebi is eerder bij de jonge leeftijdsgroepen te vinden (oude holebi’s blijven 2,5 keer meer in de kast);
  • in andere ethnische groepen (dan de blanke) ligt het percentage zelfverklaarde holebi’s nog lager (een derde lager). Zij weigerden ook veel vaker om te antwoorden;
  • het percentage niet-religieuze/kerkelijke mensen is veel groter bij de holebi’s (33 tegenover 20%);
  • het aandeel mensen in een kaderfunctie of een vrij beroep, of met een hoger diploma, is veel groter bij de holebi’s (42-44 tegenover 30%).

Zie ook:

Filed under: Gay, homo, , ,